Anasayfa / Sağlık / Kuduz aşısı Abdülhamid Han’ın yardımıyla bulundu

Kuduz aşısı Abdülhamid Han’ın yardımıyla bulundu


2. Abdülhamid Han’ın, Pasteur’e, çalışmaları için 10 bin Frank, Mecidiye Nişanı ve 1000 Frank yardım gönderdiği açıklandı.

2. Abdülhamid Han’ın, kuduz aşısını bulup milyonlarca kişinin şifa bulmasına vesile olan Louis Pasteur’e, çalışmaları için 10 bin Frank, Mecidiye Nişanı ve ölümünden sonra adını yaşatmak maksadıyla yaptırılan heykeli için 1000 Frank yardım gönderdiği açıklandı.

II. Abdülhamid Han’ın saltanatından geriye yaklaşık 1552 eser kaldığını açıklayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl “ Rektörü olmakla onur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-İ Tıbbıye-İ Şahane külliyesinin banisi II. Abdülhamid Han, kuduz aşısını bulan Pasteur’e kendi istihkakından ayırarak 10.000 frank ve en önemli Osmanlı nişanlarından birisi olan Mecidiye Nişanı’nı vermiş, yetiştirmesi için öğrenciler göndermiş, Kuduz aşısının bulunmasından sadece 3 yıl sonra da, İstanbul’da kuduz aşısı üretilmeye başlanmıştır. Bu durum bilim insanlarımız tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız araştırmalarda II. Abdülhamid Han’ın, Pasteur’un ölümünden sonra adını yaşatmak için yapılacak heykeli için de 1000 Frank yardım yaptığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr.Erdöl, “Sultan II. Abdülhamid’in bilime ve bilim insanına verdiği önemi biliyorduk. Bu belge sayesinde güzel sanatlara olan ilgisini de bir kez daha teyit etmiş olduk.” dedi.

16 Haziran 1896 tarihinde Sadrazam kalemi tarafından, Maliye Nezaretine yazılan ve Pasteur’un heykeline 1.000 franklık yardım gönderilmesine ilişkin olur yazısında;

“Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nin 854 numaralı mazbatasının kopyasıdır.

Maliye Nezareti’nin Şura-yı Devlet’e havale buyurulan 28 Mayıs 1896 tarihli ve 349 numaralı tezkeresi Dahiliye Dairesinde okundu.

Açıklamasında insanlığa olan hizmeti ve özellikle Osmanlı ülkesinde ipekböceği yetiştirmek usulünü ıslah yolunda gösterdiği yardımları açık olan müteveffa Pasteur’ün adını yaşatmak için Fransa’da dikilecek heykelin masraflarına Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin katılması hakkında bu konuda kurulan heyet tarafından yapılacak başvuru sebebiyle 1.000 franklık bir yardım gönderilmesine izin verilmesi Müdürlükten verilen yazıda tavsiye olunduğu ve Pasteur sebebiyle edinilen büyük istifadeye nazaran böyle bir yardım gönderilmesi hususunda İdarece izlenecek hareketin Osmanlı Hükümetince takdir edilip tensip buyurulacağına olan güvenle Meclisçe yapılan teklif muvafık görüldüğü Düyun-ı Umumiye İdaresi’nden tezkere ile bildirildiğinden bahisle keyfiyete izin verilmiş ve bildirilen durum uygun bulunmuş olduğundan gereğinin yapılması Nezarete havalesi ifade edildi.” İfadeleri yer alıyor. kaynak haber7
Sizde Yorum Yazabilirsiniz:


Bunlar da ilginizi çekebilir


ANINDA HABER İÇİN BEĞEN TIKLAYALIM !!!

Scroll To Top